Техпаспорт вывески

Техпаспорт вывески

Додаток 2 до рішеннявиконавчого комітету

Одеської міської ради

від 14.02.2008р. №178

Керівник робочого органу

_________________/ПІБ/

„____”____________200_ р.

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИВІСКИ №______

Виданий ________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний номер)

Адреса місця розташування вивіски:

__________________________________________________________________

Фотокартка місця,на якому планується розташування

вивіски, розміром 9 х 13см

Характеристика вивіски

__________________________________________________________________

(інформаційна/комерційна; одностороння/двостороння)

Площа вивіски, кв. м ______________________________________________

Ескіз вивіски з основними розмірами,кресленнями вузлів кріплення та з вказанням

інформації та зображень, які планується

розмістити на вивісці, включаючи логотипи,

емблеми, герби

(може бути виконаний

у вигляді додатка до технічного паспорта)

Матеріали виготовлення вивіски

__________________________________________________________________

Наявність та характеристики підсвічування вивіски

__________________________________________________________________

Комп’ютерний макет (фотофіксація) місця розташуванняз архітектурною прив’язкою

вивіски до фасаду будинку, розміром 9 х 13см

Погодження :

— з власником цього місця або його уповноваженою особою _____________________________________________________________

— з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради

_____________________________________________________________

— з уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини

_____________________________________________________________

Строк дії технічного паспорта з _____________ до ______________

Продовжено з ____________________________ до ______________

Продовжено з ____________________________ до ______________

Продовжено з ____________________________ до ______________

Керівник робочого органу _______________ ___________________

Підпис ПІБ

М.П.

Додатки до технічного паспорта:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної або юридичної особи (при наявності).

2. Копія документа, що підтверджує право власності або користування на приміщення або територію біля входу до якого розміщується вивіска.

3. Лист-згода співвласників приміщень, інтереси яких зачіпаються при розміщенні вивіски.